مشاغل - شرکت های بازرسی کالا

شرکت اطلس اینسپکشن سرویس atlas insoection services

نوع فعالیت : مواد غذایی ، نفت و مواد نفتی ، مواد معدنی ، کاهای مصرفی ، کالاهای صنعتی
شماره پروانه / ثبت : 141-15
فکس: 21
موبایل:
تلگرام:
آدرس: تهران-بزرگراه افریقا-نبش گلشهر شماره 118-طبقه چهارم-واحد404

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن