مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - هوایی

شرکت آسمان ترابر امید

نوع فعالیت : خدمات بارهوایی
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 44695433
موبایل: 09125303169
تلگرام: 09395303169
آدرس: فرودگاه مهراباد روبروی سازمان هواپیمایی کشوری (پارکینگ حجاج سابق )

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن