مشاغل - شرکت های بازرگانی - داخلی

شركت صنايع گچ ساحل صدف

نوع فعالیت : سنگ دانه بندي گچ
شماره پروانه / ثبت : ٤١١١٤٥٩٦٣٧٧١
فکس: 0
موبایل: ٠٩١٧٧٦١٣٨٢٥
آدرس: چهارراه دامايي ساختمان برليان

توضیحات و رزومه:

شركت صنايع گچ ساحل صدف فعاليت در زمينه صادرات سنگ دانه بندي گچ به كشورهاي حوزه خليج فارس ميباشد اماده فعاليت در اي زمينه ميباشد

موقعیت:

خبرم کن