مشاغل - شرکت های بازرسی کالا

شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا

نوع فعالیت : مواد غذایی ، نفت و مواد نفتی ، مواد معدنی ، کاهای مصرفی ، کالاهای صنعتی
شماره پروانه / ثبت : 172-8
فکس: 21
موبایل:
تلگرام:
آدرس: نهران-خیابان شهید دستگردی-پلاک 248 - واحد 1

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن