مشاغل - انبارهای عمومی کشور

انبارهای زنجیره ای هلدینگ آرتا بازرگان

نوع فعالیت : انبارهای عمومی کالا
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 2637773335
موبایل: 09121695288
آدرس: آزادگان اول 45 متری کاج ساختمان البرز واحد 6

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن