مشاغل - شرکت های بازرگانی - بین المللی

رایزن بازرگانی

نوع فعالیت : رایزن بازرگانی ایران در کشور قزاقستان
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 77172265360
موبایل: 77756001484+
تلگرام:
آدرس: CONSULATE GENERAL OF THE I.R. Of IRAN Kazakhstan-Astana, md.AK Bulak 3,Daraboz st.23

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن