مشاغل - شرکت های حمل و نقل - بین المللی - هوایی

شرکت خدمات بار نفیس ترابر

نوع فعالیت : خدمات بارهوایی
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 51005190
موبایل: 09121714798
تلگرام:
آدرس: فرودگاه امام خمینی ترمینال بار جنب اداره پست پلاک 47

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن