مشاغل - شرکت های تولیدی

شرکت شیرین سلامت پارتیکان

نوع فعالیت : تولید مواد غذایی
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 36292540
موبایل:
تلگرام:
آدرس: خیابان ابوالحسن اصفهانی کوچه ناصرخسرو

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن