مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - هوایی

شرکت خدمات بار عصر هدی

نوع فعالیت : خدمات بارهوایی
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 55678234
موبایل: 09121954869
تلگرام:
آدرس: فرودگاه امام خمینی جنب گمرک واحد 18

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن