مشاغل - شرکت های حمل و نقل - بین المللی - زمینی

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران

نوع فعالیت : حمل و نقل بین المللی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 88822683
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: میدان هفت تیر - دکتر مفتح شمالی - خیابان ملایری پور- شماره 96

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن