مشاغل - شرکت های حمل و نقل - بین المللی - زمینی

پیوندترابرآسیا

نوع فعالیت : حمل و نقل بین المللی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 22862613
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبداله انصاری کوچه هشتم پلاک22 ط دوم واحد6

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن