مشاغل - شرکت های حمل و نقل - بین المللی - زمینی

سمند ترابر بین الملل

نوع فعالیت : حمل و نقل بین المللی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 26144195033
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: تهران کیلومتر14 بزرگراه تهران کرج پیکانشهر ساختمان سمند یک ط سوم

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن