مشاغل - شرکت های حمل و نقل - بین المللی - زمینی

بادپااردبيل

نوع فعالیت : حمل و نقل بین المللی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 4518820773
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: اردبيل-خیابان مقدس اردبیلی-روبوری ترمینال-طبقه فوقانی لاستیک زربار

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن