مشاغل - شرکت های حمل و نقل - بین المللی - زمینی

آرنگ نگين

نوع فعالیت : حمل و نقل بین المللی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 32720055
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: اروميه كيلومتر 2 جاده فرودگاه روبروي پمپ بنزين معصومي

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن