مشاغل - شرکت های حمل و نقل - بین المللی - زمینی

باغ ابريشم اصفهان

نوع فعالیت : حمل و نقل بین المللی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 3113860933
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: اصفهان - شهرك صنعتي اميركبير- چهارراه نوآوران -جنب بلوك 1 -پ79

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن