مشاغل - شرکت های حمل و نقل - بین المللی - زمینی

پويا بار اصفهان

نوع فعالیت : حمل و نقل بین المللی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 311
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: اصفهان - خيبابان امام خميني - خيابان مشيرالدوله - جنب بانك ملي - شماره 171

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن