مشاغل - شرکت های حمل و نقل - بین المللی - زمینی

تیمابار اصفهان

نوع فعالیت : حمل و نقل بین المللی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 983132221787
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: اصفهان- خ چهار باغ جنب کنسولگری روسیه پاساژ زاینده رود ط 1 واحد 4

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن