مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - هوایی

شرکت خدمات بار و مسافرت هوایی سیطره

نوع فعالیت : خدمات بارهوایی
شماره پروانه / ثبت : 236743
فکس: 44655615
موبایل:
تلگرام:
آدرس: فرودگاه مهراباد روبروی سازمان هواپیمایی کشوری (پارکینگ حجاج سابق )

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن