مشاغل - شرکت های تخلیه و بارگیری

احد بندر

نوع فعالیت : تخلیه و بارگیری
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بندر امام خمینی-روبروی ۲۰ دستگاه شهرداری-پشت منازل کامساکس-پلاک ۵

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن