مشاغل - شرکت های تخلیه و بارگیری

امواج آرام دریا

نوع فعالیت : تخلیه و بارگیری
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بندر امام خمینی-۱۶ متری باهنر-کوی اباذر-کوچه عدالت ۲-پلاک ۲۴

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن