مشاغل - شرکت های تخلیه و بارگیری

ایران کشتی بحر

نوع فعالیت : تخلیه و بارگیری
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: اصفهان-خیابان فردوسی-نبش خیابان منوچهری-ساختمان امین -طبقه ۵

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن