مشاغل - شرکت های تخلیه و بارگیری

بار اندازان ساحل بندر

نوع فعالیت : تخلیه و بارگیری
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بندر امام خمینی-کوی اباذر- خیابان باهنر- روبروی پاساژ ولیعصر-جنب مدرسه راهنمائی الزهرا

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن