مشاغل - شرکت های تخلیه و بارگیری

بار بردار

نوع فعالیت : تخلیه و بارگیری
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بندر امام خمینی-خیابان حافظ ۱-۵۷ دستگاه گمرک-پلاک ۲

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن