مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت امید ترخیص

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 822965
فکس: 7632240434
موبایل: 09173611957
تلگرام:
آدرس: چهار راه مرادی کوچه مهیار یک ساختمان پناهی ط4 واحد 21

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن