مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 4678
فکس: 7633343232
موبایل: 09122836120
تلگرام:
آدرس: خیابان ایت الله غفاری کوچه مدرس 16 پلاک 4 مجتمع فردوس ط 5 واحد شرقی

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن