مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 8160002954
فکس: 2634329678
موبایل: 09123212478
تلگرام:
آدرس: شاهین ویلا خیابان نهم غربی قلم برج سفیر پلاک 158 واحد 11

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن