مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 6098
فکس: 7633427977
موبایل: 09127339909
تلگرام:
آدرس: بلوار پاسداران جنب سورو ساختمان نیا ط 4

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن