مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - هوایی

شرکت خدمات بار هوایی پارسیان ترابر سیمرغ

نوع فعالیت : خدمات بارهوایی
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 44693343
موبایل: 09123597016
تلگرام:
آدرس: فرودگاه مهراباد روبروی سازمان هواپیمایی کشوری (پارکینگ حجاج سابق )

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن