مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 8160001055
فکس: 66619718
موبایل: 09121450689
تلگرام:
آدرس: خیابان قزوین خیابان لقمان حکیم کوچه براتلو پلاک 52

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن