مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 1755
فکس: 7633562957
موبایل: 09121133865
تلگرام:
آدرس: میدان یادبود بلوار پاسداران چهارراه 22 بهمن طبقه فوقانی فروشگاه پارسیان واحد 2

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن