مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 3231
فکس: 66489303
موبایل:
تلگرام:
آدرس: خیابان انقلاب چهارراه فلسطین ساختمان مهر پلاک 312 ط6

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن