مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 4555
فکس: 7633342331
موبایل: 09171612468
تلگرام:
آدرس: آرادگان خیابان هشتم مجتمع مهندس دقیقی بلوک دوم طبقه اول واحد 4

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن