مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 1416
فکس: 7633666439
موبایل: 09171617110
تلگرام:
آدرس: چهارراه رسالت رسالت شمالی رسالت 1 ساختمان سابینا ط7 واحد 7

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن