مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 80254
فکس: 35534877
موبایل: 09141144726
تلگرام:
آدرس: چهارراه شهناز بازار بزرگ شریعتی ط3 واحد 4

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن