مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 2172
فکس: 44507675
موبایل: 09121902721
تلگرام:
آدرس: تهرانسر بلوار شاهد پلاک 288 واحد 2

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن