مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 33993
فکس: 22881520
موبایل: 09151134068
تلگرام:
آدرس: خیابان پاسداران خیابان گل نبی خیابان زمرد کوچه مرمر پلاک 20 ط4

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن