مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 8160000100
فکس: 88140899
موبایل: 09125025054
تلگرام:
آدرس: خیابان میرزای شیرازی پلاک 157 ط 3

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن