بخشنامه ها

عنوان زمان ثبت نمایش
197553/343 - ضوابط پذیرش اعتراضات صادركنندگان فرآورده های مایع نفت وگاز 1395/11/28
197553/343 - ضوابط پذیرش اعتراضات صادركنندگان فرآورده های مایع نفت وگاز 1395/11/28
138734/665 - تأیید گواهی حلال و الصاق نشان برای توزیع و عرضه کالا 1395/11/28
۱۴۴۳۱۷/۶۶۵ - فراخوان تامین شیرخشک های متابولیک/ رژیمی مورد نیاز‎ 1395/11/28
۱۴۴۰۴۳/۶۶۵ - پیش بینی برنامه تولید/ واردات شرکتهای دارویی تولیدکننده / واردکننده 1395/11/28
57508/210/94 - ممنوعیت واردات گیاهان زینتی اعم از، نهال، نشاء قلمه، گیاهچه و سایر اجزاء آنها از کشور چین 1395/11/28
۵۶۳۷۵ - واردات لاستیک از انواع نشان های تجاری دارای نمایندگی در داخل کشور 1395/11/28
ورود برخی کالاها از جمله لوازم خانگی به صورت اجزاء و قطعات منفصله 1395/11/28
194886/337 - ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط شركت پیشگامان سامان فرس 1395/11/28
190743/332 - اصلاح گمركات تخصصی جهت صادرات و واردات كالاها 1395/11/28

خبرم کن