بخشنامه ها

عنوان زمان ثبت نمایش
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل در خصوص مندرجات بسته بندی فرآورده های وارداتی 1395/12/27
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل در خصوص مندرجات بسته بندی فرآورده های وارداتی 1395/12/27
فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت عالی پردازان آتیه 1395/12/27
تشریفات صدور محموله های فوتس اویل ،پارافین مایع ،اسلاک وکس 1395/12/27
لزوم اخذ مجوز وزارت امورخارجه صرفأ برای صادرات تعداد 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1395/12/27
فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو ماد کیمیا، شیمی صفا ، پترو پالایش کیان اسپادانا، تبریز پترولیوم ، پترو پل جم و تهرانول 1395/12/27
فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پارسیا صنعت جنوب – پالایش ماد غرب زاگرس – پترویزدان کویر – البرز پالایش اشتهارد – قطران موتور رخش – تروند سپاهان – مهران موتور امید – شیمی روغن فتح 1395/12/27
فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت عالی پردازان آتیه، ساینا شیمی بهشت ، پارس پامچال 1395/12/27
تسریع در روند رسیدگی به تسویه پروانه های ورود موقت وتمدید تضامین مربوطه 1395/12/27
مجاز شدن صادرات گندم وآرد وفق مصوبه ستاد تنظیم بازار بمیزان سهمیه 1395/12/27

خبرم کن