خرید و فروش کانتینر

نوع کانتینر سایز تعداد محل بازدید تاریخ ثبت جزییات
های کیوب یا نرمال 40 500 تهران 1396/2/9
نرمال قفسه بندی شده 20 فوت 2 دستگاه تهران 1395/11/26
بدون سقف 40 فوت 1 دستگاه تهران 1395/11/25

خبرم کن